DENTICA - Centrum Stomatologi i OrtodoncjiDENTICA - Centrum Stomatologi i Ortodoncji


Leczymy z pasją
Profesjonalnie i kompleksowo
Nowocześnie i bezstresowo
Zadbamy aby Twój Uśmiech był naturalnie piękny

Umów się na wizytę
tel. 34 324 22 18
      697 639 112
info@dentica.czest.pl


Ortodoncja

Ortodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych. Równe zęby i piękny uśmiech to obecnie nie tylko kwestie estetyki, ale przede wszystkim zdrowia, dobrego samopoczucia i pewności siebie. Dlatego tak ważne jest leczenie i profilaktyka wad zgryzu od najmłodszych lat.

W Centrum Stomatologii i Ortodoncji DENTICA leczenie ortodontyczne polega w pierwszej kolejności na zapobieganiu i eliminowaniu zaburzeń czynnościowych takich jak: oddychanie przez usta, ssanie palca, nieprawidłowe połykanie oraz związane z tym wady wymowy. Leczenie to obejmuje mioterapię czyli wykonywanie zalecanych ćwiczeń, naukę nowych prawidłowych funkcji (takich jak: oddychanie czy przełykanie), jak również stosowanie prostych aparatów ortodontycznych.

Leczenie ortodontyczne aparatami zdejmowanymi jest pierwszą, bardzo istotną fazą i pozwala wyeliminować zaburzenia czynnościowe, jak również zaburzenia w rozwoju kości szczęki i żuchwy. Wszystkie te schorzenia leczy się w momencie gdy Pacjent rośnie.

Leczenie aparatami stałymi polega na prawidłowym ustawieniu zębów na wyrostku zębodołowym. Aparaty stałe to urządzenia składające się z elementów:

 • zaczepów przyklejanych do powierzchni zębów (zamki ortodontyczne, rurki, pierścienie),
 • łuków umieszczanych w zamkach ortodontycznych,
 • oraz elementów dodatkowych t.j.: sprężynki, haczyki.

Dzięki temu, iż aparaty stałe wywierają siłę bez przerwy, przez cały czas leczenia pozwalają na precyzyjne ustawienie zębów w jamie ustnej.

Są różne rodzaje aparatów stałych. Możemy je podzielić ze względu na sposób działania na aparaty standardowe oraz aparaty samoligaturujące.

Zarówno aparaty standardowe jak i samoligaturujące mogą występować w wersji metalowej lub estetycznej.

Przebieg leczenia ortodontycznego.

1) Konsultacja ortodontyczna (pierwsza wizyta)

 • wywiad,
 • badanie,
 • pobranie wycisków do wykonania modeli diagnostycznych uzębienia,
 • wykonanie zdjęć rentgenowskich cyfrowych w naszej Pracowni RTG: jedno panoramiczne i jedno cefalometryczne,
 • wykonanie fotografii twarzy i zębów.

2) Opracowanie planu leczenia (druga wizyta)

Celem drugiej wizyty jest zapoznanie Pacjenta z wynikami badań i przeprowadzonej analizy zgryzu oraz przedstawienie Planu leczenia uwzględniającego:

 • dobór aparatu lub aparatów ortodontycznych,
 • omówienie przebiegu oraz przewidywanego czasu leczenia,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania Pacjenta.

Modele diagnostyczne

3) Rozpoczęcie właściwego leczenia (trzecia wizyta)

 • naklejenie aparatu stałego lub/ i oddanie Pacjentowi innych aparatów (aparatów zdejmowanych). Należy dodać, iż są to zabiegi zupełnie bezbolesne,
 • instruktaż higieny jamy ustnej w trakcie leczenia ortodontycznego,
 • zalecenia i uwagi związane z użytkowaniem aparatów ortodontycznych.

4) Wizyty kontrolne

Częstotliwość wizyt kontrolnych uzależniona jest od rodzaju aparatów, zastosowanej metody leczenia i indywidualnych potrzeb Pacjenta. Celem wizyt jest kontrola przebiegu leczenia, aktywacja aparatów.

5) Zakończenie aktywnej fazy leczenia

Zdjęcie aparatów stałych lub zaprzestanie aktywacji w przypadku aparatów zdejmowanych.

6) Faza retencji

Jest to ostatni, bardzo ważny i obowiązkowy etap leczenia. Dzięki retencji możliwa jest stabilizacja osiągniętych wyników i zapobieganie nawrotowi wady.

W przypadku aparatów ruchomych funkcje aparatu retencyjnego często może spełnić dotychczas użytkowany aparat bez aktywacji.

W przypadku leczenia aparatami stałymi, po zdjęciu aparatu, oczyszczeniu zębów z kamienia i osadu i ich wypolerowaniu zostaje pobrany wycisk i wykonany aparat retencyjny (płytka, szyna) lub/ i naklejony cienki drucik na wewnętrznej powierzchni zębów.

Prawidłowo przeprowadzone leczenie pozwala uzyskać optymalne wyniki: piękny, estetyczny oraz harmonijny wygląd twarzy i zębów. Wczesne leczenie ortodontyczne niejednokrotnie pozwala osiągnąć znakomite efekty bez konieczności usuwania zębów.

ortodonta, ortodonta Częstochowa, ortodoncja, ortodoncja Częstochowa, aparat ortodontyczny, aparat stały, aparat samoligaturujący, aparat estetyczny, aparat zdejmowany


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Zakup nowoczesnego unitu stomatologicznego i sprzętu diagnostycznego do wykonywania zdjęć
rentgenowskich na potrzeby Centrum Stomatologii i Ortodoncji DENTICA w Częstochowie

DENTICA Centrum Stomatologii i Ortodoncji Nawracała Sylwia
Wartość projektu: 290.230,00 PLN
Wartość dofinansowania: 139.712,78 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl